Zdecydujemy sami

Świebodzin w końcu znajdzie się w gronie samorządów, które posiadają budżet obywatelski. Mieszkańcy będą mieć do rozdysponowania 500 tys. zł.

– Powoli zmierzamy do tego, aby wprowadzić budżet obywatelski w 2016 roku. Wszystko zależy jeszcze od Rady Miejskiej, ale myślę, że od 1 sierpnia będziemy już zbierać pomysły i propozycje mieszkańców na różnego rodzaju inwestycje czy remonty, które mają być zrealizowane na terenie gminy – mówi sekretarz gminy, Beata Amrogowicz.
Projekt zarządzenia burmistrza w tej kwestii jest już opublikowany na BIP. Mieszkańcy mogą się z nim zapoznać i zgłosić ewentualne uwagi. Są już ustalone stawki. Mieszkańcy do dyspozycji mają 500 tys. zł, które jest podzielone na dwa strumienie: 100 tys. na zadania małe nie przekraczające kwoty 15 tys. oraz zadania duże, których koszt jest wyższy niż 15 tys. zł. – Na razie przecieramy szlaki, to jest początek. Może w przyszłym roku ta kwota będzie już pokaźniejsza – dodaje sekretarz.
Znany też już jest terminarz. Od 1 sierpnia do 15 września można zgłaszać swoje propozycje. Przeznaczoną do tego kartę można wydrukować, wypełnić i zanieść osobiście do Urzędu Miasta do sekretariatu, pobrać ze strony, wypełnić i zeskanować lub wypełnić elektronicznie i przesłać na wskazany adres mailowy, bądź wydrukować i przesłać tradycyjną pocztą do Urzędu. Od 16 do 30 września zgłoszone pomysły zostaną zweryfikowane, do 7 października nastąpi ich publikacja. Od 8 do 23 października trwać będzie głosowanie. Swój głos będzie można oddać w dwóch punktach: w sekretariacie Urzędu Miejskiego oraz Urzędzie Stanu Cywilnego. Każdy zagłosuje , wybierając jedno małe i jedno duże zadanie. 16 listopada powołana komisja ustali zbiorcze wyniki przeprowadzonych konsultacji i przekaże burmistrzowi listy rekomendowanych zadań. Do 20 listopada będziemy już znali wyniki. – Jestem bardzo ciekawa, jakie propozycje do nas wpłyną, z pewnością będzie to dla nas duża niespodzianka – mówi Beata Amrogowicz. Od lipca Urząd zacznie również nagłaśniać kwestię budżetu obywatelskiego, rozpocznie się m.in. akcja promocyjna w postaci ulotek i plakatów.