Zatrzymano dwóch funkcjonariuszy policji ze Świebodzina

Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze prowadzi śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy policji oraz dokonanie innych czynów, w tym o charakterze korupcyjnym.

Postępowanie wszczęte zostało w październiku 2015 roku w oparciu o czynności przeprowadzone przez Biuro Spraw Wewnętrznych KGP w Gorzowie Wlkp. Na podstawie zebranego materiału dowodowego w dniach 5 i 6 stycznia 2016 roku na polecenie prokuratora zatrzymano 8 osób, w tym dwóch funkcjonariuszy policji Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie.
Jednemu z policjantów zarzucono dokonanie oszustwa oraz szeroko rozumianych czynów o charakterze korupcyjnym ( w tym powoływanie się na wpływy w instytucjach państwowych i odpłatne oferowanie pomocy w załatwianiu spraw) , nadużycie uprawnień na szkodę interesu publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także czynu z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Drugiemu z policjantów zarzucono dokonanie czynów z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz przekroczenie uprawnień na szkodę interesu publicznego.

Pozostałym osobom zarzucono dokonanie m. in. czynów polegających na tzw. płatnej protekcji, przestępstw oszustwa oraz z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Na wniosek prokuratora – w dniu 8.01.2016 roku Sąd Rejonowy w Zielonej Górze zastosował wobec trzech podejrzanych, w tym obu funkcjonariuszy policji środki zapobiegawcze o charakterze izolacyjnym – areszty tymczasowe na okres 3 miesięcy.

Wobec pozostałych 5 podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, dozorów policji i zakazów opuszczania kraju