Rozpoczęły się prace na ulicy Cegielnianej

Świebodzin. 30 października mają zakończyć się prace na ul. Cegielnianej. Mają kosztować blisko 2,4 mln zł wraz z odwodnieniem i oświetleniem.

Przypomnijmy, gmina Świebodzin podpisała 7 marca umowę z firmą DROGBUD Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ze Świebodzina reprezentującym Konsorcjum Firm: DROGBUD i Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., z Mińska Mazowieckiego na wykonanie robót budowlanych ”Budowa drogi gminnej nr 103602F (ul. Cegielniana) w Świebodzinie wraz z oświetleniem i odwodnieniem”.
16 marca przekazano wykonawcy protokolarnie plac budowy. Prace zostały rozpoczęte. Obecnie wykonywane są roboty ziemne i budowa kanalizacji deszczowej. Umowny termin wykonania do dnia 30 października.