Policja w Świebodzinie

Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie
ul. Zielona 2, Świebodzin

Sekretariat Komendanta:
68 47 636 00

Telefony alarmowe:
997 lub 112

 

Kierownictwo:
-Komendant Powiatowy Policji w Świebodzinie – insp. Mariusz Ostapczuk
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Świebodzinie – mł. insp. Janusz Raszczuk