Policja radzi radnym

Komendant Powiatowy Policji w Świebodzinie oraz naczelnicy wydziałów spotkali się z radnymi przedstawiając im sprawozdanie z pracy jednostki. Policjanci przedstawili też problemy mieszkańców, które zostały poruszone na debacie społecznej.

Komendant Powiatowy Policji w Świebodzinie insp. Mariusz Ostapczuk wraz z podinsp. Józefem Jastrzębskim i nadkom. Piotrem Domańskim byli gośćmi Komisji Gospodarki Komunalnej i Spraw Socjalnych. Podczas spotkania inspektor Mariusz Ostapczuk przedstawił radnym sprawozdanie z pracy świebodzińskich policjantów za 2014 rok. Następnie na prośbę radnych przedstawił strukturę wykroczeń i przestępczości na terenach miejskim i wiejskim. Kolejną sprawą poruszoną przez komendanta były wnioski, jakie świebodzińska policja przyjęła do realizacji na podstawie problemów zgłaszanych przez mieszkańców podczas debaty. Radnym przedstawiono te problemy, których rozwiązanie leży po stronie miasta, a które ze względu na ich charakter, nie są możliwe do zrealizowania przez policję. Mówiono o zwiększonej liczbie pojazdów i braku miejsc parkingowych, drzewach utrudniających widoczność na ul. Łużyckiej w rejonie przejść dla pieszych, sygnalizacji świetlnej, monitoringu na terenie osiedla Łużyckiego. Radni przyjęli wszystkie informacje przedstawione przez Komendanta Powiatowego Policji w Świebodzinie i pozytywnie ocenili pracę policjantów. Wyrazili zadowolenie z inicjatywy, jaką było zorganizowanie debaty, jednocześnie wskazując na potrzebę tego typu kontaktu z mieszkańcami w przyszłości.