Placu Wdzięczności po remoncie

W piątek 17 kwiatnia odbyło się uroczyste otwarcie nowej zajezdni autobusowej oraz parkingu na Placu Wdzięczności. Koszt inwestycji to 150 tys. złotych.

Podczas uroczystości nie zabrakło lokalnych samorządowców, wykonawców inwestycji, inspektora nadzoru budowlanego, mieszkańców oraz miejscowego Proboszcza, który poświęcił całą inwestycję.
W ostatnich dniach zakończyliśmy pierwszy etap przebudowy Placu Wdzięczności w Lubrzy, pod nazwą: Przebudowa zajezdni autobusowej oraz chodnika wraz z budową miejsc parkingowych przy drodze gminnej w miejscowości Lubrza przy pl. Wdzięczności. Wykonawcą robót drogowych było  Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo –  Usługowe „PACHOLAK” z siedzibą w Bobowicku. Pracownicy Samorządowego Zakładu Budżetowego dokonali pielęgnacji zieleni oraz zamontowali nową wiatę autobusową. Wszystkie prace wpłynęły na poprawę estetyki serca Lubrzy oraz zwiększyły komfort i bezpieczeństwo mieszkańców gminy. Kolejnym etapem będzie budowa miejsc parkingowych od strony ulicy 3-go Maja oraz wymiana nawierzchni chodnika po przeciwnej stronie Placu Wdzięczności.