Mapa zagrożeń w Lubuskiem

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa została uruchomiona w województwie lubuskim. Każdy mieszkaniec może podzielić się z policją informacjami o zagrożeniach, które zauważył. Zgłoszenia trafią do funkcjonariuszy, którzy regularnie będą sprawdzać wskazane miejsca.

 

Dotychczas Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa pilotażowo wprowadzona była w trzech garnizonach. Teraz także mieszkańcy województwa lubuskiego mogą przekazać policji informacje o miejscach i zdarzeniach, które mają wpływ na poczucie bezpieczeństwa. Dlatego ważne jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Takim narzędziem powinny być mapy zagrożeń bezpieczeństwa.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa opiera się o informacje, gromadzone w policyjnych systemach informatycznych, pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, z organizacjami pozarządowymi itp., w trakcie realizowanych debat społecznych, poświęconych bezpieczeństwu  publicznemu oraz o te pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Informacje, prezentowane na mapach, uwzględniają zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń, jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

Aby zgłosić zagrożenie należy wejść na stronę internetową komendy lubuskiej, miejskiej lub powiatowej. Przekazanie tych informacji zajmuje tylko kilka chwil. W razie potrzeby można skorzystać z instrukcji obsługi. Pomocą służą także funkcjonariusze. Zgłoszenie trafi do policjantów odpowiedniej komórki policji. Zebrane informacje pozwolą na jeszcze lepszą dyslokację służb, aby uniknąć w przyszłości ponownego zgłaszania tego samego typu zagrożeń w tym samym miejscu.

 

Z narzędzia należy korzystać w sposób rozsądny. Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję policji. Z jednego komputera można zgłosić jedno zagrożenie na dobę.

Należy pamiętać, że zgłoszenia w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastępują potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.