Drogówka szkoli się i zdaje testy

Świebodzin. W sali konferencyjnej komendy powiatowej odbyło się specjalistyczne szkolenie dla policjantów ruchu drogowego. Wraz z miejscowymi funkcjonariuszami szkolili się także ich koledzy z komend w Międzyrzeczu oraz Krośnie Odrzańskim.

Nasi policjanci uczyli się najtrudniejszego i zarazem najbardziej obszernego działu jakim jest szeroko rozumiany Transport Drogowy. Szkolenie prowadzone przez specjalistów z Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego dotyczyło stosowania przepisów ustawy z dnia 09.03.2017 roku o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.
Dzień wcześniej w tej samej auli miał miejsce pierwszy, powiatowy, etap odbywającego się co roku konkursu „Policjant Ruchu Drogowego”. Policjanci muszą rozwiązać testy dotyczące przepisów ruchu drogowego, pierwszej pomocy czy transportu. Funkcjonariusz, który okaże się na testach najlepszy przejdzie do drugiego etapu, który odbędzie się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Tam już funkcjonariusze oprócz testu wiedzy będą musieli zmierzyć się także w takich konkurencjach jak jazda motorem, strzelanie czy kierowanie ruchem.
Celem zarówno szkoleń jak i organizowanego konkursu jest przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji i rozwój policjanta by mógł jak najlepiej służyć społeczeństwu i wykonywać swoje obowiązki.