Centrum Integracji Społecznej w Świebodzinie

Obszarem swojego działania obejmuje nie tylko gminę Świebodzin, od niedawna także gminy Lubrza i Skąpe.

Od 2015 roku w Świebodzinie w Parku Chopina nr 4 funkcjonuje Centrum Integracji Społecznej, utworzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji POMOST. Jesteśmy jednostką realizującą specjalny program pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Uczestnikami programu mogą być osoby, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych, znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. Mowa tu między innymi o osobach długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, uzależnionych i bezdomnych.
Nasza instytucja wdraża swoich uczestników do pełnienia konkretnych ról społecznych, uczy ich planowania działań, racjonalnego gospodarowania budżetem, oraz samodzielnego zaspakajania własnych potrzeb życiowych. Oprócz reintegracji społecznej zapewniamy reintegrację zawodową, polegająca w głównej mierze na darmowym przyuczeniu do nowego zawodu lub doskonaleniu swoich umiejętności.
Staramy się w naszych uczestnikach wyrobić przede wszystkim poczucie odpowiedzialności i nawyk codziennego wstawania do pracy. Wzbudzać w nich aktywność aby czerpali satysfakcję z tego co robią. Obszarem swojego działania obejmujemy Gminę Świebodzin, a od niedawna rozszerzyliśmy działalność o Gminę Lubrza i Gminę Skąpe. Strukturę organizacyjną tworzą: kierownik, pracownik socjalny, instruktor zawodu, księgowy, doradca zawodowy, psycholog. Wsparciem objętych jest obecnie 10 osób, każdy z nich ma opracowany roczny Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego (IPZS), na podstawie którego przebiega cały proces reintegracji. W poniedziałki uczestnicy biorą udział w zajęciach z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej w formie warsztatów i szkoleń, a od wtorku do piątku odbywają praktyki zawodowe.
Centrum świadczy usługi o profilu porządkowym, utrzymania terenów zielonych, oraz przy opiece nad osobami niepełnosprawnymi. Planujemy stworzyć również grupę budowlaną.
CIS stanowi ciekawą propozycję dla pracodawców.
Zleceniodawcą może być zarówno firma, instytucja budżetowa jak i osoba fizyczna.
Umowa może być zawarta na wykonanie określonej pracy lub konkretnego zadania. Może to być np. odśnieżanie, prace ogrodnicze ,sprzątanie, pomoc kuchenna i wiele innych. Po podpisaniu umowy i po wykonanej pracy zleceniodawca wnosi zapłatę netto, ponieważ CIS jest jednostką ekonomii społecznej. Opłacanie składek, ubezpieczenia i wynagrodzenia uczestników gwarantuje CIS.
Centrum Integracji Społecznej realizuje również projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. “Kompleksowe i wystandaryzowane aktywizowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez tworzenie nowych i wsparcie istniejących CIS-ów na terenie woj. lubuskiego.”
Aby zostać uczestnikiem CIS należy zgłosić się do Centrum na bezpłatne konsultacje zawodowe, gdzie dla każdej osoby zostanie przygotowany Indywidualny Program Zatrudnienia. Gwarantujemy też dla absolwentów Centrum pracę na terenie naszego Powiatu.
Jesteśmy pod numerem telefonu stacjonarnym 68 451 14 62 i na faceobooku.

WSZYSTKIM NASZYM UCZESTNIKOM, ABSOLWENTOM, PARTNEROM, OSOBOM POTRZEBUJĄCYM POMOCY ŻYCZYMY RADOŚCI Z TRADYCJI ŚWIĄT WIELKANOCNYCH SPĘDZONYCH W RODZINNYM GRONIE.
PRACOWNICY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ